Doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đầu năm tăng hai con số

Doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đầu năm tăng hai con số

Mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm truyền thống như đại lý, ngân hàng… vẫn tiếp tục gặp khó khăn, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã phải hợp tác với những doanh nghiệp lớn, đẩy mạnh […]

Chỉ số tăng trưởng doanh thu chung của khối phi nhân thọ giảm

Chỉ số tăng trưởng doanh thu chung của khối phi nhân thọ giảm

Trong các loại hình bảo hiểm thì loại bảo hiểm phi nhân thọ được nhận định là một trong những loại hình bảo hiểm được rất nhiều người sử dụng. Là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho các trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Bảo hiểm nhân thọ là một loại hình […]